Kiếm tiền với Faucetpay, Mining, Claim

 Đầu tiên các bạn cần tạo ví để trút tiền từ các tool khác vào đây nếu bạn chưa có bạn đăng ký tại đây: https://faucetpay.io/?r=2254979

Sau khi đăng ký xong bạn vào đây để lấy địa chỉ ví của mình cho các loại coin nhé https://faucetpay.io/page/user-admin/deposit

Bạn vào đây và điền ví Tron của mình để bắt đầu đào đồng Tron nó tự động chuyển tiền vào ví Faucetpay của mình nhé 

  1. ★ TRONoshi-ptcTweet
     
  2. ★ Tron MinerTweet

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel